Boekhouding

Het shoppla.eu-platform werkt boekhoudkundig als volgt:

  1. Op het ogenblik dat de consument een bestelling in jouw shop plaatst op ons platform, krijg je automatisch een email, met daarin een factuur tussen jouw bedrijf en de consument.
  2. Op het ogenblik dat je deze email ontvangt, is de betaling van de consument in principe ook een feit.  Toch geven wij er de voorkeur aan dat vooraleer je tot verzending van de bestelling overgaat, je in ons systeem nagaat of de bestelling nog steeds op groen staat.  Zo vermijden we dat een late berichtgeving van de betalingssystemen omtrent een probleem met de betaling (dit kan soms een paar minuten duren), bij een snelle verzending voor een probleem zou zorgen.
  3. De consument betaalt via onze betalingssystemen.  De betaling komt op onze derden rekening met een vertraging van 7 dagen na betaling door de consument.
  4. Wij storten, naar gelang jouw vraag één maal per week / één maal per twee weken / éénmaal per maand het jou toekomende bedrag door.  Dit bedrag is gelijk aan de door de consument betaalde koopsom, verminderd met onze commissie, en eventueel vermeerderd met de verzendkost (zie hieronder).
  5. Onze factuur van de door ons aangerekende commissie wordt normaliter telkens op de laatste dag van de maand aan jou verstuurd.

Deze website gebruikt cookies. Door verder te gaan op deze site, bent u akkoord met onze privacy voorwaarden.  Privacy voorwaarden