Categorieën

Facturatie en verzending

Het shoppla.eu-platform werkt boekhoudkundig als volgt:

 

  1. Op het ogenblik dat de consument een bestelling in jouw shop plaatst op ons platform, krijg je automatisch een email, met daarin een factuur tussen jouw bedrijf en de consument.
  2. Op het ogenblik dat je deze email ontvangt, is de betaling van de consument in principe ook een feit.  Toch geven wij er de voorkeur aan dat vooraleer je tot verzending van de bestelling overgaat, je in ons systeem nagaat of de bestelling nog steeds op groen staat.  Zo vermijden we dat een late berichtgeving van de betalingssystemen omtrent een probleem met de betaling (dit kan soms een paar minuten duren), bij een snelle verzending voor een probleem zou zorgen.
  3. De consument betaalt via onze betalingssystemen.  De betaling komt op onze derdenrekening met een vertraging van 7 dagen na betaling door de consument.
  4. Wij storten, naar gelang jouw vraag één maal per week / één maal per twee weken / éénmaal per maand het jou toekomende bedrag door.  Dit bedrag is gelijk aan de door de consument betaalde koopsom, verminderd met onze commissie, en eventueel vermeerderd met de verzendkost (zie hieronder).
  5. Onze factuur van de door ons aangerekende commissie wordt normaliter telkens op de laatste dag van de maand aan jou verstuurd.

 

Voor verzending werkt het shoppla.eu-platform als volgt:

  1. Je hebt twee mogelijkheden:
  • ofwel verzend je via je eigen verzendkanalen.
  • ofwel gebruik je ons verzendkanaal. Op dit moment werken wij met BPost. 
  1. Wanneer je je eigen verzendkanaal gebruikt, geef je ons bij de opstart van je shop door welk tarief we moeten aanrekenen voor een verzending, en dan laten wij de consument dit bij zijn bestelling betalen.  Bij doorstorting aan jou van wat jou toekomt, wordt dan ook deze verzendkost mee doorgestort.
  2. Wanneer je gebruik maakt van ons verzendkanaal dan wordt voor een binnenlandse verzending tot 30 kg een bedrag aan de consument aangerekend van €6,26 (verhogingen doorgevoerd door BPost worden ook door ons doorgerekend).  Na bestelling ontvang je van ons een email met een verzendetiket.  Wij betalen BPost, dus wat de consument aan verzendkost betaalt, wordt niet aan jou doorgestort.  Voor abnormale afmetingen en vormen worden andere tarieven aangerekend.  Voor verzendingen naar het buitenland ook.